Den 1 januari 1925 började AB Radiotjänst att sända radio i Sverige, men några år innan det hade kommersiell radio redan sänts i Sverige. Ägarna av aktiebolaget var tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin. Då hade AB Radiotjänst monopol på radiosändningarna i Sverige men
så är inte fallet idag. Idag finns väldigt många kommersiella radiokanaler, både nationella och lokala. Sveriges Radio (tidigare AB Radiotjänst) innehar 4 nationella kanaler och närmare 30 stycken lokala radiokanaler.

Tidigare hade i princip varje hem en radiomottagare men det är något som har ändrats. Det finns många som varken har en radio eller en stereo, men nu förtiden kan du då lyssna på radio via internet. Webbradio är något som växer bara mer och mer och i princip varenda radiokanal sänds även på webben. Det finns även radiokanaler som enbart sänder radio via internet.

De första sändningarna av webbradio skedde 1993 av två amerikanska radiokanaler och under slutet av 90-talet utökades antalet radiostationen med webbsändning explosionsartat. Sveriges Radio började sända webbradio 1996 och 1999 kom det två radiostationer som enbart sände radio via webben – Radioseven och Spraydio. Under 2000-talet har antalet personer som lyssnar på webbradio ökat enormt, 2004 när de första mätningarna gjordes så var antalet strax under 400 000 och 2008 var antalet lyssnare uppe i 1 104 200.

Fördelen med webbradio är att du inte behöver befinna dig på en viss plats för att lyssna på en viss radiokanal, vissa kanaler finns ju inte i alla städer i landet. Många kanaler ägs av samma företag och sänder sin webbradio via samma hemsida, exempelvis Radioplay där du hittar flertalet kända radiokanaler. Många radioföretag har till och med appar du kan ladda ner till din smartphone och lyssna på webbradio ifrån. Den här utvecklingen är såklart väldigt positiv eftersom den gör att alla i landet får tillgång till i princip alla radiokanaler, nackdelen blir att när du väl lyssnar på ”vanlig radio,” till exempel i bilen så minns du inte vilken frekvens någon radiokanal har. Då kanske du får skaffa en nyckelring till bilnyckeln med tryck där din favoritkanals frekvens står skriven.

 
 
 
 
sportpress