Historia

Vad är radio egentligen? Radio är dels trådlös strålning av elektromagnetiska signaler genom atmosfären, fast det är även en benämning på en radiosändare/-mottagare. Information överförs genom modulering av elektromagnetiska vågor som har frekvenser som är […]