Den korrekta benämningen på en radiopratare är berättande radiojournalist. Värdefulla egenskaper en radiopratare bör ha är att man är en god lyssnare och att man har en förmåga att berätta, både i tal och skrift.

 

Att arbeta som radioproducent
I egenskap av radioproducent arbetar man i skiftande genrer. Det kan handla om allt från dagsjournalistik till längre gestaltade program. Arbetsområdena kan vara dokumentärer, kultur- och samhällsprogram samt barn- och ungdomsprogram.

Det förekommer många olika sorters arbetsuppgifter för radioproducenter. Arbete kan vara rent journalistiskt då planerar man och genomför intervjuer och olika sorters reportage. En del radioproducenter arbetar som programledare, andra jobbar med att utveckla programidéer och serier.radiopratare 1

 

Utbildning till radioproducent
Stockholms Dramatiska högskola erbjuder en Kandidatutbildning om 180 högskolepoäng för den som önskar utbilda sig till radioproducent. Utbildningen inbegriper således 6 terminers heltidsstudier. Syftet och målet med StDH:s radioutbildning är just att utbilda berättande radiojournalister.

 

Vad får man lära sig
Inledningsvis får man lära sig grundstenarna radioberättandets konst. Inlärningen sker genom kortare övningar. Senare får man lära sig att göra mer genomarbetade program. Kopplingen mellan det journalistiskt beskrivande och ett mer intuitivt berättande går som en röd tråd genom utbildningen. Den är karaktäristisk för radioutbildningen. Önskvärt är att studenten söker sig fram till ett eget uttryck – en alldeles egen ton som möjliggör att man som radiopratare sticker ut – ett eget signum.

Under utbildningen får man lära sig bland andra, följande moment: redigering, manus och dramaturgiskt arbete. Hela idén går ut på att man bygger upp ett program som håller intresset hos lyssnaren vid liv. Man lär sig intervjuteknik och hur reportage görs. Till det kommer kunskap i hur man skapar längre gestaltade produktioner. Tekniken för hur man arbetar med grävande journalistik lärs ut. Under studietiden får man tillfälle till ett flertal praktikperioder, både på produktionsbolag och radioredaktioner. Sist men inte minst får man lära sig entreprenörskap och konsten att överleva på en konkurrensutsatt arbetsmarknad efter examen.

 

Det här gör man på jobbet
Den som tror att arbetet som radiopratare bara handlar om att infinna sig i radiosändningen strax före sändning befinner sig uppe i det blå. I själva verket behövs en ordentlig research av ämnen att prata om och planering av sändningen så att den löper så friktionsfritt som möjligt. Sändningen spelas in och efteråt redigeras programmet och delas upp i mindre delar. Dessa läggs ut på programmets hemsida så att lyssnare som missade sändningen kan lyssna på hela eller delar av programmet senare.

För oss lyssnare är det skönt att luta sig tillbaka i favoritfåtöljen med något gott att äta till hands medan vi lyssnar på vårt favoritprogram. Här finner du recept på tilltugg.

 

Tänker efter – före
Ett gott ord på vägen. Undvik katastrofala följder genom att tänka efter innan en till synes oskyldig programidé genomförs. Två radiopratares till synes harmlösa skämt ledde till att en person tog sitt liv. För din och dina lyssnares skull – om du är osäker på hur utgången kan komma att se ut – låt bli!

Taggar

 
 
 
 
sportpress