Enligt en rapport från experter på “Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” kommer allt fler att skada sin hörsel genom att lyssna på ljudet från bärbara musikspelare. Något som kan skada hörseln allvarligt. Många gånger är individen inte ens medveten om att en skada på hörseln uppstått. Skadan upptäcks i många fall flera år efter att skadan skett.

Experterna menar att av de som lyssnar på musik eller andra ljudfiler mer än en timme om dagen, omkring fem procent riskerar att tappa sin hörsel helt inom fem år. Mellan tre till tio miljoner människor inom EU beräknas befinna sig i riskzonen. Därför rekommenderar EU att de som använder sig av lurar som stoppas in i öronen eller sluter tätt kring öronen bör lyssna med lägre volym.

 

Radiomediet – för döva
Mot bakgrund av att allt fler utsätter sig för risken att skada, alternativt förlora, sin hörsel är det intressant att notera att radiomediet öppnats upp för döva.

Det är Sveriges Radio som gör ett försök med pratradio efter ett initiativ från de döva. Tidigare har ju radio uteslutande tillhört de hörandes värld.

Det är programmet Vinter i P1 med tio program som ska testas först.döva lyssna på radio 1

 

Hur är det möjligt?
Det som möjliggjorde anpassningen av radio för döva var den teckentolkning som gjordes efter det att programmet spelats in.  Den person som tolkade programmet filmades och efter sedvanlig redigering lades programmen ut på SR:s hemsida. Detta initiativ har minimerat utanförskapet som döva känt då det gäller radio.

 

Ny spännande teknik låter döva ”höra” rockkonsert
På en musikklubb i Toronto kan en uteslutande döv publik ”höra” konserten via huden. Det sker då de sitter i speciella stolar som innehåller en dator. Densamma analyserar ljudfrekvenser vilka översätts till vibrationer och luftpuffar. Stolarna kallas Emoti-Chairs, vars enskilda stolsrygg och armstöd är utrustade med elektriska spolar som kan vibrera.

Med den tekniken i stolen medges en uppdelning av musiken i olika frekvenser. Frekvenserna ger i sin tur upphov till olika vibrationer. Därmed kan den döve urskilja vilket instrument som spelar, känna pianot i en kanal, gitarren i en annan och basen i en tredje. För den döve blir upplevelsen av musiken nästan som en hörandes upplevelse.

Tekniken som finns i Emoti-Chairs är revolutionerande för de döva som i framtiden kan gå på konsert och få en upplevelse likt de hörandes.

Taggar

 
 
 
 
sportpress