Att välja namn på en radiostation är inte helt lätt. Det ska vara lätt att komma ihåg och lätt att säga, men ändå tillräckligt speciellt för att det ska sticka ut från mängden. När man väljer namn på en radiostation kan man gå två vägar: ett tydligt namn som ger lyssnaren en god uppfattning om vilken typ av musik kanalen spelar, eller ett abstrakt namn som kanske låter häftigt men som är ogenomskinligt när det gäller vad kanalen sänder. Ett exempel på ett tydligt namn på en radiokanal i Sverige är Hit Radio Malmö. Det är tydligt att det handlar om en lokal radiokanal som riktar in sig på en särskild målgrupp, nämligen invånarna i Malmö. Lyssnaren förstår direkt att man till exempel kan förvänta sig lokala nyheter snarare än rikstäckande nyheter. Andra exempel på tydliga namn är Bandit Rock, Rockklassiker, Lugna Favoriter och Mix Megapol. Samtliga namn ger en tydlig indikation till lyssnarna vilken typ av musik de kan förvänta sig. Mer abstrakta namn är till exempel STAR FM, The Voice och One FM. De kanalerna kan behöva förlita sig mer på marknadsföring för att skapa en profil och en musikidentitet för sig kanal.

Det gäller också att välja ett namn som inte redan är upptaget. År 2010 stämdes radiokanalen Absolute Radio av V&S Vin & Sprit för intrång i upphovsrätten för namnet Absolut Vodka. Arton månader efter att stämningen lämnades in avslutades fallet genom förlikning. De exakta villkoren för förlikningen är inte tillgängliga för allmänheten, men båda parterna var nöjda med utgången och menade att deras respektive varumärke skulle kunna fortsätta utvecklas utan oro för att de skulle blandas ihop. Om du är ett fan av Absolut Vodka kan du köpa den och andra sorters vodka på Bodegashop.com.Namn på radiostationer 1

Sveriges public service-radio, Sveriges Radio, har haft samma namn sedan den första sändningen 1925. Ibland kan dock även de mest traditionella namnen behöva en förnyelse. Så var till exempel fallet med den finska motsvarigheten till SR och SVT, YLE, och deras finska radiokanaler. År 2002 bytte kanalerna namn till Yle Radio 1 (för kulturprogram), YleX (för ungdomar) och YleQ (för unga vuxna). Deras kanal Radio Suomi fick dock behålla sitt ursprungliga namn. Man bör inte ändra ett vinnande koncept.

 
 
 
 
sportpress