Trots den alltmer globaliserade vardag vi lever i har den lokala journalistiken nog aldrig varit hetare än just nu. Främst fokuseras det på hur behovet av lokala nyheter ska kunna tillfredsställas trots stora nedskärningar. Med allt tajtare budgetar och slimmade redaktioner är det en svår nöt att knäcka. Frågan är också vilket medium som lämpar sig bäst för den framtida lokaljournalistiken. Radio är ett medium som länge har tagit nyheter till slott och koja. Dessutom har mediet, till skillnad från papperstidningen, enklare kunnat anpassa sig till internet som den primära plattformen för nyheter.

Levande journalistik behöver vara nära

Visst är det få saker som går upp mot att kunna lyssna på nyheterna utan att behöva släppa det man har för händerna? Radio har många fördelar när det kommer till att gestalta nyheter. Med ett väl utfört ljudarbete kan ett inslag på radion skapa en nerv och närvaro som inte lika lätt uppnås varken i skriven text eller tv-rutan. Men utan vettigt innehåll faller all journalistik platt. Det är verkligen viktigt att nyhetsredaktionerna låter sina reportrar arbeta på platser där något händer. Lokala nyheter på plats behövs för trovärdiga reportage I en tid där alltmer av det dagliga nyhetsflödet skapas från redaktionernas skrivbord är radion fortfarande beroende av att ta sig ut för att fånga nyheten i ljud.

Radion ska bli helt digital

Än så länge finns radion att ta del av både analogt och digitalt. Men regeringen planerar att radions FM-sändningar ska fasas ut helt till och med år 2022. Därefter är det tänkt att all radio kommer att vara digitalt marksänd. Anledningen till denna övergång sägs vara att FM-nätet inte anses ha tillräcklig kapacitet eller utrymme. Dessutom tros övergången till ett helt digitalt system skapa förutsättningar för ökad konkurrens och därmed ett breddat radioutbud. Beslutet att släcka ned FM-nätet har dock inte undgått kritik, bland annat ansåg institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG), att man tagit för stor hänsyn till branschintressen snarare än allmänintresset.

 
 
 
 
sportpress