En kommunikationsradio, som i vardagligt tal oftast kallas bara komradio, är en radioapparat som är både sändare och mottagare, och alltså kan användas för kommunikation. Idag är människor mest vana att se dessa i bärbar form, då de oftast kallas walkie-talkies.

Komradio används inom en rad olika sammanhang. Det är till exempel ett viktigt arbetsredskap för polis och räddningstjänst och för jägare, och används inom flygtrafiken och sjöfarten. Det finns dock många situationer som är mindre livshotande än de som polis, räddningstjänst och liknande står inför i sitt arbete, då komradio kan vara mycket användbart. Det gäller till exempel när man ska arrangera stora fester, konserter eller andra evenemang, och funktionärerna behöver kunna kommunicera snabbt över stora ytor. I sådana lägen kan man enkelt hyra komradio på TPO.se. Komradio används även inom amatörradio, men denna hobby brukar räknas som en separat företeelse. Detta eftersom poängen med amatörradio inte är informationen man förmedlar, utan snarare själva mediet.800px-PMR_radio

Det finns i huvudsak två olika typer av komradio. Antingen kan man ha direktkommunikation mellan två eller flera stationer (eller walkie-talkies) utan att ha kontakt med en basstation. Fördelen med detta är att man inte behöver befinna sig i närheten av infrastruktur för att kommunicera. Nackdelen är att räckvidden blir kortare. Om man har kontakt med en basstation får man således längre räckvidd, men bara så länge man befinner sig inom basstationens täckningsområde. En walkie-talkie är byggd för att användas med ett särskilt frekvensband, och bandet är i sin tur uppdelat på olika kanaler som ha varsin frekvens. På själva stationen, det vill säga walkie-talkien, kan man ställa in vilken kanal man vill använda. Alla som har en walkie-talkie inställd på samma kanal och befinner sig inom täckningsområdet kan höra det som sänds, och de samtal som pågår. Detta är en av fördelarna med walkie-talkie jämfört med mobiltelefoner, när man är fler än två och vill kommunicera smidigt och effektivt. Det innebär dock även att ens samtal kan höras av någon det inte är riktat till. På grund av detta är det förutom i undantagsfall förbjudet att återberätta eller utnyttja något man hört via komradio, om det inte var riktat till en själv eller till allmänheten.

Taggar

 
 
 
 
sportpress