Alla nya medier som uppfinns utnyttjas förr eller senare för marknadsföring. Denna utveckling ser vi än idag med exempelvis sociala medier som Facebook och Youtube, som till en början var helt utan reklam eller annonser men som nu använder dem som sin främsta inkomstkälla. Det är därför inte förvånande att även radion tidigt utnyttjades för just reklam och marknadsföring.radio-476447_1280

I USA har radiostationerna sedan radion uppfanns varit kommersiella, och de första reklamfinansierade sändningarna i USA gjordes redan 1919. Även i Sverige förekom till en början kommersiella radiosändningar, mellan 1922 och 1925. Efter detta fick Radiotjänst monopol på de svenska radiosändningarna, och därför hördes därefter ingen reklam i svenska radioapparater. Till slut började dock människor hitta kryphål genom och vägar runt detta monopol. I slutet av 1950-talet började nämligen en station som kallade sig Radio Mercur att sända kommersiell radio från internationella vatten i Öresundsområdet. År 1961 bytte stationen namn till Radio Syd i samband med att den togs över av Britt Wadner. Samma år startades ytterligare en så kallad piratkanal, Radio Nord, som sände över Mälardalen. Dessa stationer var helt lagliga fram till 1962, då de förbjöds. Radio Nord lade då ned sina sändningar, men Britt Wadner fortsatte, med böter och fängelse som följd.  År 1966 skärpte man lagarna ytterligare, och piratstationen Radio Syd tvingades flytta till Gambia. Redan tidigare, under 1950-talet, sände en kommersiell radiostation i Sverige från Tanger i Marocko.

Någon förändring skulle inte ske förrän på 1990-talet. År 1979 tilläts så kallade närradiostationer. Inte heller dessa fick sända reklam, men många bröt mot förbudet. Radio Nova sände till exempel reklam kontinuerligt i Vagnhärad. Personal från Televerket försökte stänga ner kanalen, men hindrades av människor från att nå sändaren, eftersom kanalen var så populär. Då bröt Televerket istället förbindelsen till sändaren, men efter ett kort tag återkom den. Sedan dess tilläts stationen sända reklam, och så kallad PLR (Privat Lokalradio) blev tillåten i Sverige den 22 september 1993.

Trots att radion har funnits längre än tv:n är dock tv-reklam dyrare och mer attraktivt idag. Om man planerar att köpa reklamtid på någon av de kommersiella tv-kanalerna kan det därför vara en bra idé att anlita ett professionellt produktionsbolag för att skapa reklamfilmen, för att försäkra sig om att budskapet går fram och att filmen blir av god kvalitet. I Stockholm kan man till exempel vända sig till Crisp Film.

Taggar

 
 
 
 
sportpress