Vad är radio egentligen? Radio är dels trådlös strålning av elektromagnetiska signaler genom atmosfären, fast det är även en benämning på en radiosändare/-mottagare.

Information överförs genom modulering av elektromagnetiska vågor som har frekvenser som är lägre än det synliga ljusets. Utan att de flesta av oss märker det är luften som omger oss full av radiosignaler.

 

Utsändning av radio
Utsändning av radio sker vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämnt åt alla håll och där mottagning kan ske inom det område som täcks av radiovågorna. Det är även så mobiltelefoni fungerar. Med hjälp av slavsändare kan det område som ska kunna ta emot sända signaler utökas. Slavsändarna fångar upp signalerna och förstärker dem innan de sänds vidare.

Radiolänkar kan upprättas vilket innebär att radioöverföringen sker riktat mellan två fasta punkter.

Då avsikten är att nå många mottagare samtidigt, vilket är fallet med bland annat Sveriges Radios utsändningar, kallas det rundradio.

Handlar det om radio mellan två stationer, som båda är både sändare och mottagare, kallas det trafikradio eller kommunikationsradio. Kommunikationsradio används bland annat av polisen, fast även av fartyg på sjön och då i form av VFH.

 

Historiska brottstycken
James Clerk Maxwellvar är den som så tidigt som år 1864 förutsåg de elektromagnetiska vågornas existens. Han kunde även formulera dem matematiskt.
Heinrich Hertz var den som år 1888 visade hur dessa elektromagnetiska vågor kunde genereras, därav benämningen MegaHertz.

Det är en allmänt utbredd uppfattning att italienaren Guglielmo Marconi var den som uppfann radion.  Fast det stämmer inte, Marconi var dock den som först kom att demonstrera trådlös telegrafi över ett större avstånd år 1896. Marconi hade arbetat som assistent hos Nikola Tesla som är den som uppfann radion. Under den tid Marconi arbetade för Tesla stal han inte mindre än 17 olika patent tillhörande Tesla. Bland dem var radio ett, den trådlösa telegrafen ett annat.Historia 1

 

Radiomottagare
De tidigaste radiomottagarna var kristallmottagaren. Utvecklingen fortsatte och under 1920-talet började mottagare med elektronrör och akustiska högtalare användas.
Transistorn som uppfanns 1947 kom att revolutionera hela elektronikutvecklingen. Då transistorerna blev pålitliga kom transistorradiomottagaren.

 

Radiomuseet i Göteborg
Radiomuseet i Göteborg kan den radiointresserade uppleva radions historia och dess utveckling.

Taggar

 
 
 
 
sportpress